Изследване на нагласите относно дистанционното образование сред бенефициерите на СЖББ

Публикувано от Dessi на Ср., 04/28/2021 - 15:17

Образованието е не просто система за заучаване на полезна информация, а своеобразна подготовка на ума да се справи с предизвикателствата на утрешния ден. Именно затова темата за образованието на бенефициерите ни е и едно от ключовите направления, заложени в проекта „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави", който осъществяваме с партньорите ни от Каритас София.
В тази връзка в края на месец март 2021 год. сред бенефициерите на СЖББ бе проведено проучване за нагласите около дистанционното образование, една година след старта му. В проучването са участвали лица, преимуществено от Сирия и Ирак, като 90,9 % от участвалите в допитването са жени.
Респондентите ни споделят, че първоначално са били разтревожени от затварянето на училищата, но постепенно нагласата им се променя и вече над 70% от анкетираните отговарят, че най-общо са добре настроени към домашното онлайн обучение и не срещат трудности с този тип образователни способи. От данните, получени от анкетата, може да се заключи, че повечето родители не одобряват изцяло дистанционното обучение, но заради опасения за здравословното състояние на децата, са съгласни дистанционното обучение да продължи до края на епидемичната обстановка. 
Във връзка с ефекта върху здравословното състояние и безпроблемното усвояване на учебния материал, по-голямата част от родителите считат, че ефектът върху здравето е незначителен, но успешният учебен процес по-скоро е възпрепятстван от различни фактори като недоброто познаване на езика и невъзможността за концентрация у дома.