Кампания „Детски играчки“

Да зарадваме 200 деца бежанци с играчка за 1-ви юни! По случай предстоящия Международен ден на детето, да донесем радост на децата, напуснали родните си страни. Част от тях не са успели да вземат играчките си със себе си, друга част – не са имали достъп до развиващи игри и играчки. Ако имате нови или […]