Предизвикателства и постижения в рамките на проекта “Подкрепа за бъдеще”

За нас поемането на всеки един случай е отговорност. За решаването на даден казус сме готови да поставим на риск определени партньорства, в името на детето. Защото целта ни не са силните позиции и взаимоотношения с институции и организации, а  самото дете – с неговата история, страхове, въпроси и нужда от сигурност