Силата да вярваш в доброто

Какво представлява човешкият живот? Как преминава той? Раждаме се, растем, учим, развиваме се, срещаме се с хора по пътя си, формираме връзки, работим… И влизаме в руслото на ежедневието, без да си мислим, че нещо извънредно може да се случи и да разтърси този така познат ни ежедневен кръговрат.