Позиция на ВКБООН относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа

По-рано този месец Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) изрази своята позиция относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа. Публикуваният документ се фокусира върху непридружените деца и тези, евакуирани от институции за грижи в Украйна. Основната му цел е да гарантира, че най-добрите интереси на тези уязвими деца са защитени и поддържани по време на процеса на доброволно репатриране.