Разкази в картини

Ани* е родена в Чернигов, град в Украйна, който се отличава с множество исторически забележителности и съхранила богатата култура на региона. Там, тя прекарва детството си и ни разказва за вятърните електрически генератори, които много обичала да рисува.