Кампания „Добре дошли в училище“

Децата на бежанците и търсещите закрила бързо научават езика и успяват да се адаптират в новата среда, като така се превръщат в своеобразен мост за адаптацията на цялото си семейство. Нашият екип участва активно в процеса на записването на бежанските деца в училище и се опитва да им осигури помагала и принадлежности.