“Хайде на училище – интегриране на деца бежанци, търсещи и получили временна закрила в българската образователна система”

Финансираща организация: ФАНТАСТИКО ГРУП Период: 01.07.2023 – 31.12.2023 г. Бенефициенти: родители на деца в предучилищна и ученическа възраст от семейства на бежанци, търсещи закрила и с временна закрила. Дейности: Този проект адресира необходимостта от информация, интеграция и адаптация на децата от миграционни семейства. Разясняване на процедурите за записване на детска градина и училище, съдействие и […]