Трудности и предизвикателства за интеграцията на бежанци и търсещи закрила лица

Всеки човек, прогонен от родината си, заради условията на война, търси безопасно място, където да пусне своите корени и да изгради дома си и живота си отначало, макар и носталгичният копнеж по дома никога не го напуска. Пред заветната мечта за мир и бъдеще, обаче стоят още много перипетии.