Филмът “Подслон” подсказва за човечност

Уважаеми дами и господа, Бих искала от името на “Съвет на жените бежанки в България” да изкажа благодарността си към сценариста и режисьора Ралица Димитрова и оператора Пламен Герасимов, реализирали документалния филм “Подслон” с финансовата подкрепа на Национален Фонд “Култура”. Филмът реализиран по програмата “Социално ангажирани изкуства 2021” дава положителен прочит на темата за бежанците. […]