Кампания „Отново на училище“ 2022

В разгара на горещия август е време отново да помислим за предстоящата учебна година и предизвикателствата, която тя носи за децата, с които работим и за които интеграцията чрез образование е особено важен елемент от нормалното детско развитие.Децата на бежанците и търсещите закрила бързо научават езика и успяват да се адаптират в новата среда, като […]