Социален работник

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили закрила и граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на България в рамките на проект “Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г., финансиран по Фонд “Убежище, интеграция и миграция” на ЕС, изпълняван от “Каритас” – София и “Съвет на жените бежанки в България”.


ОТГОВОРНОСТИ:
–    Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на Сдружението;
–    Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
–    Работа в екип с културен медиатор;
–    Работа с хора на терен, информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;
–    Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни); 
–    Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
–    Осъществяване на домашни посещения;
–    Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
–    Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
–    Участие в ежеседмични срещи за интервизия на случаи;
–     Участие в групова супервизия.


ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
–    Висше образование, степен – специалист/“бакалавър“/“магистър“ по една от следните специалностите: социални дейности/ социална педагогика/ психология или други в социалната сфера;
–    Общ професионален опит минимум 3 години в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи,  в/ или със системата за закрила на детето;
–    Владеене на чужд език се счита за предимство; 
–    Компютърна грамотност;
–    Опит при работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти е предимство;
–    Опит като социален работник в ДСП и ОЗД е предимство.

ПРЕДЛАГАМЕ:
–    срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
–    карта за градски транспорт;
–    служебна карта за телефон.

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
bg_BGBulgarian