Радостина Белчева

Професионалният опит на Радостина Белчева се свързва със Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ още през 2014 година. „Заедно с екипа от социални медиатори, социални работници, партньори, дарители и доброволци преминахме през много съществени промени и през големи предизвикателства, но никога не загубихме фокуса на работа – правата на бежанците и търсещите закрила в България.“, разказва Радостина През 2015 – 2016 година, при безпрецедентен приход на бежанци в България, екипът се сблъсква с редица мигранти, бежанци, търсещи закрила, напуснали държавите си по различни причини и по различен начин. Хора потърсили законни пътища, но и такива рискували живота си, за да избягат от политически репресии, война и бедност, за да се съберат със семейството си, да получат възможност за работа и образование или за да намерят по-добър живот. В търсене на съмишленици по пътя на равнопоставеност и социално включване на хората, с които работи, организацията става на член на международна мрежа SIRIUS, чиято основна цел е насърчаване и прилагане на политики и мерки, насочени към укрепване на справедливостта и социалната справедливост в образованието, подобряване на образователните възможности, насърчаване на социалното приобщаване и борба срещу дискриминацията.

Наред със своята основна професионална кауза, а именно устойчивото и отговорно развитие на Сдружението „Съвет на жените бежанки в България“, през последните 5 години Радостина активно координира и управлява различни национални и международни проекти. В личен план тя се определя отговорен и принципен човек със силно развито чувство за справедливост. Извън работната среда се включва в инициативи, кампании в защита на правата на животните. Гордее се да бъде майка на един прекрасен тийнейджър.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn