„Не си сам”

Финансираща организация: Фондация ОАК
Продължителност: 01/07/2021 – 01/07/2022

Бенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрила
Цели на проекта
– Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени;
– Подобряване на физическото, психическото и материалното им състояние и предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания;
– Предоставяне на информацията, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.
Дейности: В рамките на проекта са предвидени дейности, свързани с подобряване физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициерите, предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания, предоставяне информация, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn