„Ловци на хвърчила“

Финансираща организация: Столична община, програма „Култура“
Водеща организация: „Денс Мениджмънт” ЕООД
Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Продължителност: 01/03/2021 – 30/08/2021


„Ловци на хвърчила“ е танцов спектакъл на две концептуални нива: програма за танцово обучение на деца от бежански семейства, целяща културна интеграция и запознаване със света на танцовото изкуство и създаването на авторски танцов спектакъл за финал на обучителния период /колаборация между професионални танцови артисти и децата, част от обучението/. Екипът по проекта си поставя задачата да създаде свят за публиките и едновременно за обучаемите, в който културните граници и несигурност отстъпват пред досега с изкуство и позволяват на участниците да преоткрият средата, в която живеят, чрез света на танца и случващото се в столицата.
Преки цели
1.    Реализация на отворена сцена на авторски спектакъл с участие на деца от бежански семейства и професионални танцьори;
2.    Осигуряване на обучение в танцово изкуство на деца от бежански семейства;
3.    Създаване на условия за творческа работа, солидарност и стабилност на средата за участниците в проекта: обучаемите деца, преподавателите по танци и техните семейства;
4.    Да информира и насочи вниманието на различните видове публики към проблемите, свързани с интеграцията и културната толерантност в града.
Косвени цели:
1.    Да създаде сигурна творческа танцова среда за децата част от обучението, която да се превърне в културен мост към включването им в културния живот на столицата в бъдеще;
2.    Да помогне на бежанските семейства в процеса на интеграция в столицата чрез предоставяне на възможност за дейности, които не са пряко свързани с оцеляването и осигуряването на физическо оцеляване, а имат пряко отражение върху духовната и емоционална стабилност на личността.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn