Десислава Петкова

Десислава споделя, че има интерес към благородните каузи, източните езици и култури. Тя е бакалавър по Ориенталистика и магистър по Индийско културознание и обществознание. Към момента, следва задочно и магистратура в областта на Социалната работа с бежанци и мигранти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Нейните професионални търсения преминават през доброволчеството, стажовете и трудовата заетост към различни неправителствени организации.


Понастоящем Деси е координатор на хуманитарната програма на “Съвет на жените бежанки в България”. Щастлива е да бъде част от веригата на доброто, която се случва ден след ден, благодарение на дарителите, доброволците и на отдадения екип на сдружението.


В личен план се радва на голямо щуро семейство, състоящо се от съпруг и четири деца.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn