Видеа

 

Представяме Ви Видео гид за търсещи и получили международна закрила в България, създаден от екип на колегите ни „Каритас – София“ и разработен от „Супернови филмс“ с финансовата подкрепа на Experian България. 
Видео гидът представлява 17-19 минутен анимиран информационен филм, придружен от субтитри и глас на пет езика: английски, арабски, фарси, кюрдски и пущу.
Тематични области:
•    Процедура за получаване на статут
•    Законово задължения
•    Статути
•    Медицинска помощ
•    Адресна регистрация
•    Лична хигиена
•    Образование – от детската градина до университета
•    Работа в България
•    Банкова сметка
•    Градски транспорт в София
•    Таксита
•    Спешна помощ
•    Горещи телефонни линии
•    България
•    Бит и култура
•    Официални празници

Текстът е съгласуван с Държавна агенция за бежанците. 
За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас или с партньорските ни организации. 
При неотложни въпроси, можете да се обърнете към нашите представители и на родния си език!
Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 878 607 550
Телефон за контакти за лица с фарси/дари: +359 878 952 691