Текущи

“SAVE – Speak out against violence”, фаза II

Период:Duration:15/12/2018 - 30/09/2019

Финансираща организация: УНИЦЕФ

Място на изпълнение: София, България

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца)

Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове…

Повече