„Съвет на жените бежанки в България“ стартира нов проект „Създаване на общи регионални практики за психо-социална подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие основано на полов признак и/или други видове насилие“ съвместно International Rescue Committee (IRC)

DSC07547

От 01.01.2017 г. „Съвета на жените бежанки в България“ започва работа по проект “Създаване на общи регионални практики за психо-социална подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие основано на полов признак и/или други видове насилие“, с продължителност от 6 месеца, финасиран от International Rescue Committee (IRC).
Основната цел на проекта е разпознаването на проблемите, свързани с насилие по полов признак, преживявано от жени и деца бежанци или търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове. Съвсем скоро предстои да бъдат проведени първите информационни срещи по проекта, които ще запознаят настанените в приемателните центрове бежанци и търсещи закрила с присъствието на нашите социални медиатори.
В рамките на проекта, към екипа от социални работници на СЖББ, работещи във Военна Рампа, се присъединаха още 5 нови социални медиатори, които ще предоставят социални консултации и в другите два РПЦ в гр. София: РПЦ „Овча Купел“ и РПЦ „Враждебна“ .
DSC07547