Реализирани проекти

„Смелостта да бъдеш себе си“ – групи за овластяване на момичета и девойки

Период:Duration:01/09/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.…

Повече