Разговорници

„Арабско-български разговорник за бежанци“ и „Фарси/дари-български разговорник за бежанци“  са на разположение в офиса на СЖББ.

Адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

тел: +359 8 78 136 231; +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588

Телефон за контакти за лица с арабски език: 00359 876655402

Телефон за контакти за лица с фарси:

e-mail: office@crw-bg.org