Разговорници

Оттук може да изтеглите „Арабско-български разговорник за бежанци“ и „Фарси/дари-български разговорник за бежанци“, които са на разположение и в офиса на СЖББ.

Адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

тел: +359 878 136 231; +359 878 136 321; +359 876 766 588

Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 878 952 691

Телефон за контакти за лица с фарси/дари:  +359 878 607 550

Изтегли тук (Арабски-Български)

Изтегли тук (Фарси-Български)