“Специална помощ за специални хора“

-

Финансираща организация: УНИЦЕФ България
Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила в уязвимо положение - самотни жени, самотни родители, деца, възрастни хора, многодетни семейства, деца и възрастни с увреждания
Цели: Да се окаже директна подкрепа на най-уязвимите бенефициенти чрез т.нар. Фонд  „Уязвимост“
Дейности: Покриване на спешни медицински разходи, социални разходи - такси за детски градини, храна, предотвратяване на бездомност, случаи на деца в риск от насилие и/или небрежност, както в семейната, така и в училищната /социалната среда и др.