"Помощ за жени, бежанки или търсещи закрила и техните деца, в ситуация на риск от бездмност"

-

Финансираща организация: Фондация BCause и Български фонд на жените
Бенефициенти: Жени бежанки или търсещи закрила
Цели: подпомагане на жени, жертви на домашно насилие, чрез осигуряване на подслон и предотвратяване на риск от бездомност
Дейности:  Проектът ще даде шанс да предоставим финансова подкрепа, под формата на заплащане на наем за жилище или настаняване в хостел, в един начален кризисен период.

Б