Текущи проекти

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е…View moreПовече

"NЕMО – Използване на новите медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти"

Период:Duration:01/02/2019 - 31/01/2021

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 

Водеща организация: Arci Solidarieta (Италия)

Партньори: Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika TV (Австрия), Център за развитие на устойчиви общности (…View moreПовече