Текущи проекти

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България"

Период:Duration:01/01/2019 - 31/12/2019

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила

Основна цел: Основната цел на проекта е да улесни процеса на първоначална адаптация/интеграция на новопризнатите бежанци и лицата, получили…View moreПовече

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: TELUS International Europe

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е осъществяване на културен…View moreПовече

"НЕМО – Използване на новата медия в образованието за превъзмогване на дискриминацията срещу мигранти он-лайн"

Период:Duration:01/02/2019 - 31/01/2021

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 

Партньори: Arci Solidarieta (Италия), Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika Tv (Австрия),  Фондация "Джендър проект за България" (България), Urban Prod (Франция),…View moreПовече

"Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2021

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Сдружение "Каритас София" Партньор: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

View moreПовече