Текущи проекти

"Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България"

Период:Duration:01/01/2021 - 31/12/2021

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила…View moreПовече

“Здраве и права“

Период:Duration:01/01/2020 - 31/12/2021

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалисти Цели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги, предоставяне на информация…View moreПовече

“SAVE – Speak out against violence”, фаза III

Период:Duration:01/11/2019 - 30/06/2021

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общността Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други видове насилие, чрез директни…View moreПовече

"Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2021

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Сдружение "Каритас София" Партньор: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

View moreПовече

"NЕMО – Използване на новите медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти"

Период:Duration:01/02/2019 - 31/01/2021

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 

Водеща организация: Arci Solidarieta (Италия)

Партньори: Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika TV (Австрия), Център за развитие на устойчиви общности (…View moreПовече