Текущи проекти

"ЕВЪРМОР - Активиране, овластяване, ангажиране на жени, граждани на трети държави, за подобряване на професионалните им възможности"

Период:Duration:01/10/2019 - 30/09/2021

Финансираща организация:  ЕК, програма Еразъм+ Водеща организация: Verein Multikulturell (Австрия) Партньорски организации: Катро България; Bupnet (Германия); Surt (Испания); Lithuanian Women's Lobby Organization (Литва); CESIE (Италия…View moreПовече

"Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2021

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Сдружение "Каритас София" Партньор: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

View moreПовече

"НЕМО – Използване на новите медии в образованието за справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти"

Период:Duration:01/02/2019 - 31/01/2021

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 

Партньори: Arci Solidarieta (Италия), Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika Tv (Австрия),  Фондация "Джендър проект за България" (България), Urban Prod (Франция),…View moreПовече

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е…View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България"

Период:Duration:01/01/2019 - 31/12/2019

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила

Основна цел: Основната цел на проекта е да улесни процеса на първоначална адаптация/интеграция на новопризнатите бежанци и лицата, получили…View moreПовече