Реализирани проекти

"Създаване на общи регионални практитки за психосоциална подкрепа за бежанци и търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак и други видове насилие"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/08/2017

Финансираща организация: Международен комитет за спасяване

Цели: Проектът цели да повиши капацитета на професионалистите за идентифициране на случаи на насилие по полов… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/12/2017

Финансираща организация: ВКБООН

Дейности:

Да фасилитира процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги… View moreПовече

"Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещите международна закрила чрез социална медиация,образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/09/2016

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Каритас България

View moreПовече

"Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/03/2016

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Дейности: Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на… View moreПовече

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства… View moreПовече