Реализирани проекти

"Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещите международна закрила чрез социална медиация,образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/09/2016

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Каритас България

Партньори: Български червен кръст, Сдружение „Съвет на жените бежанки в… View moreПовече

"Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/03/2016

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Дейности: Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на лекарства и проследяване на случаите;

View moreПовече

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е… View moreПовече