Реализирани проекти

"Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/03/2016

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Дейности: Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на лекарства и проследяване на случаите;

View moreПовече