Реализирани проекти

Подпомагане процеса на първоначална адаптация и превенция от попадане в рискови ситуации, трафик на деца и техните родители, търсещи закрила, чрез предоставяне на пакет социални услуги и придружаване

Период:Duration:01/01/2017 - 30/04/2017

Финансираща организация: Хенкел България

Дейности: Проектът предостави социално консултиране и придружаване до медицински заведения на търсещи закрила лица, в това число непридружени непълнолетни, настанени в районно-приемателен… View moreПовече

Създаване на общи регионални практитки за психосоциална подкрепа за бежанци и търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак и други видове насилие

Период:Duration:01/01/2017 - 31/08/2017

Финансираща организация: Международен комитет за спасяване

Цели: Проектът цели да повиши капацитета на професионалистите за идентифициране на случаи на насилие по полов признак сред жени и деца, търсещи закрила, в районно-… View moreПовече

Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България

Период:Duration:01/01/2017 - 31/12/2017

Финансираща организация: ВКБООН

Дейности:

Да фасилитира процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна… View moreПовече

Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещите международна закрила чрез социална медиация,образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране

Период:Duration:01/01/2016 - 30/09/2016

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Каритас България

Партньори: Български червен кръст, Сдружение „Съвет на жените бежанки в… View moreПовече

Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София

Период:Duration:01/01/2016 - 30/03/2016

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на лекарства и проследяване на случаите;

Организиране и… View moreПовече