Реализирани проекти

"SAVE – Speak Out Against Violence", фаза I

Период:Duration:01/04/2018 - 31/08/2018

Финансираща организация: Уницеф България

Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по… View moreПовече

"Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в райнно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците"

Период:Duration:01/03/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ)

Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

Период:Duration:01/09/2017 - 31/08/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН

Дейности: фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили… View moreПовече

"Подпомагане процеса на първоначална адаптация и превенция от попадане в рискови ситуации, трафик на деца и техните родители, търсещи закрила, чрез предоставяне на пакет социални услуги и придружаване"

Период:Duration:01/01/2017 - 30/04/2017

Финансираща организация: Хенкел България

Дейности: Проектът предостави социално консултиране и придружаване до медицински заведения на търсещи закрила лица, в това число непридружени непълнолетни, настанени в районно-приемателен… View moreПовече

"Създаване на общи регионални практитки за психосоциална подкрепа за бежанци и търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак и други видове насилие"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/08/2017

Финансираща организация: Международен комитет за спасяване

Цели: Проектът цели да повиши капацитета на професионалистите за идентифициране на случаи на насилие по полов признак сред жени и деца, търсещи закрила, в районно-… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/12/2017

Финансираща организация: ВКБООН

Дейности:

Да фасилитира процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна… View moreПовече