Реализирани проекти от 2020

“Специална помощ за специални хора“

Период:Duration:28/10/2019 - 30/09/2020

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила в уязвимо положение - самотни жени, самотни родители, деца, възрастни хора, многодетни семейства, деца и възрастни с увреждания Цели: Да се окаже директна… View moreПовече

"Помощ за жени, бежанки или търсещи закрила и техните деца, в ситуация на риск от бездмност"

Период:Duration:25/11/2019 - 31/05/2020

Финансираща организация: Фондация BCause и Български фонд на жените Бенефициенти: Жени бежанки или търсещи закрила Цели: подпомагане на жени, жертви на домашно насилие, чрез осигуряване на подслон и предотвратяване на риск от бездомност… View moreПовече

"Всички сме замесени от едно тесто"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2020

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е… View moreПовече