Реализирани проекти от 2018

„Смелостта да бъдеш себе си“ – групи за овластяване на момичета и девойки

Период:Duration:01/09/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.… View moreПовече

Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие

Период:Duration:01/02/2018 - 30/10/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства, самотните майки и жените, пострадали от насилие сред… View moreПовече

SAVE – Speak Out Against Violence

Период:Duration:01/04/2018 - 31/08/2018

Финансираща организация: Уницеф България

Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по… View moreПовече

Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в райнно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците

Период:Duration:01/03/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ)

Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София… View moreПовече

Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България

Период:Duration:01/09/2017 - 31/12/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН.

Дейности: Фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили… View moreПовече

Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България

Период:Duration:01/09/2017 - 31/08/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН

Дейности: Допълнителното финасиране на основните дейности в рамките на проект: „Социална… View moreПовече