Реализирани проекти от 2017

"Подпомагане процеса на първоначална адаптация и превенция от попадане в рискови ситуации, трафик на деца и техните родители, търсещи закрила, чрез предоставяне на пакет социални услуги и придружаване"

Период:Duration:01/01/2017 - 30/04/2017

Финансираща организация: Хенкел България

Дейности: Проектът предостави социално консултиране и придружаване до медицински заведения на търсещи закрила лица, в това число… View moreПовече

"Създаване на общи регионални практитки за психосоциална подкрепа за бежанци и търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак и други видове насилие"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/08/2017

Финансираща организация: Международен комитет за спасяване

Цели: Проектът цели да повиши капацитета на професионалистите за идентифициране на случаи на насилие по полов… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

Период:Duration:01/01/2017 - 31/12/2017

Финансираща организация: ВКБООН

Дейности:

Да фасилитира процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги… View moreПовече