Реализирани проекти от 2016

"Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещите международна закрила чрез социална медиация,образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/09/2016

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Каритас България

Партньори: Български червен кръст, Сдружение „Съвет на жените бежанки в… View moreПовече

"Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София"

Период:Duration:01/01/2016 - 30/03/2016

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Дейности: Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на лекарства и проследяване на случаите;

View moreПовече