Проекти

ПРОЕКТ: „СОЦИАЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Източник на  финансиране: Върховен комисариат на ООН за бежанци в България

Период на реализиране: 01 януари – 31 декември 2014

Основната цел на проекта е да улесни първоначалната ориентация и адаптация на новопризнати бежанци и на търсещите закрила в гр.София, настанени основно на външни адреси, чрез социално посредничество,  консултативна дейност, предоставяне на информация и институционално застъпничество.

Въз основа на богатия опит на Съвета на жените бежанки в България и настоящия сложен бежански контекст в България, този проект е насочен към консултиране и  подкрепа на 800 търсещи закрила и 600 новопризнати бежанци.

В рамките на проекта е разкрит „Информационен център за консултиране и социална подкрепа на бежанци и търсещи закрила“, където ежедневно се приемат бежанци и се изготвя социална оценка на случаите. В центъра работят 5 социални работници /владеещи съответно: арабски, фарси, турски, кюрдски, персийски, английски, френски, и български език/, които придружават новоразпознатите бежанци и търсещи закрила до държавни и други институции. Информират ги относно правата и задълженията им според българското законодателство, предоставят информация за достъпът до здравни услуги, за видовете социални помощи и др.  Превеждат от името на бенефициентите на проекта и им помагат при попълване/подаване на документи в институции. Една от дейностите, които се реализира в изпълнение на проекта е  разработването на механизъм за насочване на бенефициенти към партньроски организации при идентифицирани нужди, които не се предоставят в рамките на Сдружението. Друга цел на проекта е изграждане на мрежа за набиране на средства, комуникиране с дарители /частни и корпоративни дарители/ и медии.

В осигуряване на планираните дейности по проекта насочени към разпределяне и раздаване на материални /хуманитерни помощи от първа необходимост  е разкрит Пункт – склад за предоставяне на хуманитарна помощ и приемане на дарения.

В изпълнение на заложените проектни цели относно популяризиране дейността на Съвета на жените бежанки в България е създаден фейсбук профил Council of Refugee Women in Bulgaria  и настоящия сайт на Сдружението.