Проект на СЖББ, финансиран от Български фонд за жените, подпомага деца бежанци от семейства на жени от уязвими групи

LIL_6982r

 

От февруари 2018 г. Сдружение „СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ“ (СЖББ) изпълнява проект, насочен към една от най-уязвимите групи сред бежанците и търсещите закрила у нас. Проектът с наименование «Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни и многодетни родители, жени жертви на насилие и злоупотреба“ е финансиран от „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ“ (БФЖ) в рамките на програмата на БФЖ и Глобалния фонд за обществени организации за подпомагане на проекти, насочени към овластяване и подкрепа на бежанци и мигранти в България.

logo_jpeg-04

От 2016 година екипите от социални медиатори на СЖББ работят директно с граждани на Сирия, Ирак, Афганистан, Иран и други държави с военен конфликт и тежка хуманитарна ситуация по Програмата ни за социална медиация на територията на районно приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) в град София. Медиаторите на СЖББ подпомагат жени, мъже и деца независимо от техния произход, религия и раса. Сред тях има много самотни родители, жени жертви на насилие и злоупотреба, хора с комплексни социални и медицински проблеми, които ги поставят в уязвимо положение и затрудняват грижата за децата им.

20180515_Vrazhdebna_women (63)rПроектът, финансиран от БФЖ, позволява на СЖББ да окаже подкрепа с хранителни продукти от първа необходимост за децата в семействата на самотни майки, многодетни майки и жени, жертви на насилие. Пълноценното хранене е важно за израстването на децата и за цялостното им правилно развитие. Храната, която се предоставя в центровете на ДАБ, е недостатъчна, за да покрие ежедневните нужди на подрастващите, а положението на тази уязвима група не позволява търсенето на допълващи източници на средства.

Подкрепата за многодетните и самотни майки и жените, преживели насилие, в осигуряването на основни хранителни продукти за децата им, спомага за по-доброто  качество на живот и благополучие и редуцира тяхното усещане за безпомощност.

От март до юни допълващи хранителни продукти са получили 80 деца, като раздаването им е съпътствано с допълнителни активности за психо-социална подкрепа, организирани от СЖББ. Дейностите по проекта ще продължат до края на месец октомври 2018 година.