Ваксини и ваксинационни картони при здравната грижа за деца

Публикувано от Dessi на Пон., 07/19/2021 - 13:51

Здравната грижа за децата е един от основните приоритети при работата с бежанци и търсещи закрила. Проблемите пред здравните специалисти при работата с деца основно се коренят в недостатъчната или напълно липсваща информация по отношение на здравната история на съответното дете и необходимите ваксинации. 

В държавите, от които идва основният миграционен поток, ваксинационните картони често са различни и съответствието с нашата здравна система е трудно постижимо. Често пъти бежанците и търсещи закрила не носят никакви документи, когато влизат в страната и не знаят какви ваксини имат децата им, което е сериозна пречка пред по-нататъшната социализация и адаптация. Липсата на ваксини прави невъзможно записването им в градини и училища и неизбежно води до принудителна изолация, която може да бъде пагубна за детското психическо и емоционално здраве. 

Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Проектът се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.