Грижата за бременните жени и тяхната информираност

Публикувано от Dessi на Вт., 07/15/2021 - 14:14

Грижата за бременните жени и тяхната информираност също е основен приоритет при работата с бежанци и търсещи закрила. В държавите, от които произхождат, често няма добра култура на проследяване на бременността, не се води отчетност кога е периодът на бременност и кога се очаква самото раждане, няма заложени контролни прегледи. 
Нашите социални работници провеждат информационни срещи и социални консултации с бъдещите родители в посока на подготовка за раждане, повишаване информираността за пост-наталната грижа и детското здраве. Подобни срещи са от изключителна важност, тъй като освен информация, те носят на родителите спокойствие и увереност, че могат да се справят успешно с предстоящите предизвикателства. 
Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който осъществяваме съвместно с екипа на Каритас София, и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.