Бащини тревоги

Публикувано от Dessi на Съб., 05/23/2020 - 15:48

Работата ни в организацията всеки ден ни среща с различни човешки съдби. За съжаление историите, които чуваме, обикновено са безрадостни и изпълнени с тревога, а понякога с гняв и безсилие. Смисълът на социалното консултиране е хората, които идват при нас, да усетят подкрепа и да получат идеи за справянето с трудните житейски ситуации. Мохамад* ни потърси за помощ по няколко причини. Той е с висше образование, владее английски, но по време на извънредното положение остава без работа. Освен, че губят финансовата си стабилност, семейството има и други грижи. Мохамад* е баща на две деца едното от които е със специални потребности. Детето е под тригодишна възраст. Липсата на достатъчно информация, безуспешното обикаляне в лабиринт от различни институции и незнанието на български език беше затруднило родителите. Тромавата административна система е изпитание за българските граждани, а за бежанското семейство това се оказа непреодолима пречка. Двама експерти от СЖББ вдъхнаха сили в чисто човешки план на семейството и предоставиха нужната информация и социални услуги в отговор на индивидуалните нужди и семейната ситуация.

*Имената са променени, за да бъде запазена анонимността.