„SAVE – Speak Out Against Violence“, фаза III

Публикувано от Dessi на Вт., 03/26/2020 - 22:21

Екипът на СЖББ подготви образователна брошура, в която се съдържа изчерпателна информация на български, английски, арабски и персийски език за Covid-19. Брошурата е отпечатана в тираж от 1 000 бройки и ще бъде разпространена по различни канали, за да може максимален брой бежанци и търсещи закрила лица да бъдат информирани за опасностите, които крие новият вирус и мерките, които всеки човек трябва да предприеме в ежедневието си. Брошурата е отпечатана в рамките на проект „SAVE – Speak Out Against Violence“, фаза III, част от регионален проект на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия „Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца-търсещи закрила и мигранти“, финансиран от Бюрото за население, бежанци и мигранти на Държавния департамент на САЩ.

Брошурата може да изтеглите от подменю "Брошури" или оттук - Брошура.