Социална програма

Публикувано от Dessi на Ср., 03/11/2020 - 12:18

Опитът в работата ни с бежанци и лица, търсещи закрила през годините води до необходимост от обособяване на специфична програма за социални услуги. Екипът ни от социални работници и културни медиатори предоставя информация и социални услуги в отговор на индивидуалните нужди на нашите бенефициенти по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Придружаването и преводът, поради невладеенето на български език, при необходимост от спешни медицински услуги е един от приоритетите ни в директната работа с бенефициентите.