Мултидисциплинарна среща

Публикувано от Dessi на Пон., 03/02/2020 - 13:37

Днес, се проведе мултидисциплинарна среща във връзка с по-добрата адаптация и интеграция на две деца от бежанската общност в училищна възраст. На срещата присъстваха социален работник и културен медиатор от СЖББ, които помогаха на майката с превод на информацията за напредъка на двете деца, тяхната успеваемост и справяне с учебния материал.

Проект "Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци" се финансира от ВКБООН.