Юридически консултации

Публикувано от Dessi на Вт., 02/18/2020 - 12:43

Идвайки при нас бежанците и лицата, търсещи закрила очакват освен социалното консултиране, превод и придружаване до различни институции и юридическа подкрепа. От особена важност са въпросите, които касаят трудово-правните взаимотношения в частта им трудови и граждански договори, както и информация по закона за социалните услуги. Колегите социални работници и културни медиатори са хората, които посрещат в нашия офис бежанците и търсещите закрила лица,отговарят на въпросите им и правят оценка на нуждите и социалните заявки. За кратък период от време се натрупаха разнородни казуси, което наложи юристът Георги Войнов да консултира колегите ни в поредица от срещи, в които да бъдат обсъдени различни случаи от ежедневната работа относно дейностите, които предоставяме по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“.