Първа среща на партньорите по проект ЕВЪРМОР в България

Публикувано от Dessi на Вт., 11/05/2019 - 11:36

На 4-ти и 5-ти ноември, в град София, България се състоя първата среща на международния екип, изпълняващ проект "ЕВЪРМОР - Активиране, овластяване, ангажиране на жени, граждани на трети държави, за подобряване на професионалните им възможности". На срещата присъстваха представители от всички партньорски организации - Verein Multikulturell (Австрия), Катро България, Съвет на жените бежанки в България, Bupnet (Германия); CESIE (Италия); Surt (Испания) и Lithuanian Women’s Lobby Organization (Литва). Екипите представиха своите организации, ролите и очакванията си, направиха преглед на дейностите по проекта, предвидените интелектуални продукти, крайни срокове и бюджетна рамка. След интензивна комуникация се насрочиха дати за следващи срещи (он-лайн и на живо в Барселона, Испания) и се нанесоха разяснения по графика и последователността на отделните дейности. Партньорите си разпределиха текущи задачи и утвърдиха поетите ангажименти. Обменът на идеи и практики от богатия професионален опит на всички присъстващи акумулира енергия и ентусиазъм за понататъшната работа по проект ЕВЪРМОР!

е