Трудова борса

Публикувано от admin на Ср., 10/30/2019 - 17:15

На 30 октомври в център "Св. Анна" на Каритас София се проведе Трудова борса, в която взеха участие социални работници, културни медиатори и бенефициенти на СЖББ. Събитието се осъществи в изпълнение на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави". Заетостта е ключов компонент в процеса на интеграция на лица от трети държави, сред които и търсещите и получили международна закрила. Чрез реализацията си на пазара на труда бенефициентите постигат финансова независимост и подобряват стандарта си на живот. В трудовата борса се включиха 45 бежанци и 8 работодатели. В рамките на деня бяха проведени 80 интервюта. Пожелаваме успех на одобрените!