Участие на Радостина Белчева в предаването "Бизнес старт" по Блумбърг ТВ

Image

Днес, Радостина Белчева, заместник-председател на „Съвет на жените бежанки в България“, взе участие в предаването "Бизнес старт" по Блумбърг ТВ.

Тема на разговора бяха образованието и заетостта на жените бежанки в България, както и стартиралият проект по Оперативна програма Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съвместно с Каритас София - „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети страни“. Основна цел по реализирането на проекта са дейности насочени към развиване на компетенции и умения: български език, културна и гражданска ориентация за приобщаване към начина на живот в България, разбиране и зачитане на европейските ценности, придобиване на социални и житейски умения за реализация на пазара на труда и предприемачество. "Фокусът в работата на нашата организация е да бъде преодоляна социалната изолация на хората от бежанската общност, да се улесни тяхната интеграция и адаптация, чрез предоставяне на достъп до основни услуги, които да окажат директно въздействие върху социалната ситуация на бенефициентите ни", споделя Радостина.