Разрастване на екипа на СЖББ

Публикувано от admin на Пон., 07/22/2019 - 15:20

През месец юли към екипа на СЖББ се присъединиха седем нови колеги. Нашето сплотено семейство се увеличи с  двама културни медиатори с арабски език, четирима  социални работници и един административен асистент. Млади, усмихнати, ентусиазирани, с висока квалификация,  много енергични и с огромно желание за работа са новите ни колеги. Тяхната работа в организацията ще бъде свързана с  изграждането на капацитет за успешна интеграция  и подобряване на достъпа до социални, здравни услуги и заетост на бежанците и лицата търсещи закрила. Допълнителен фокус в работата им ще бъде работата с родители за изграждане на отговорно отношение към образованието и развитието на децата им, активна връзка с училището и превенция на отпадане от образователната система.

 Спорна и успешна работа!