За първото тримесечие на 2018 г. в България са регистрирани 370 лица, търсещи международна закрила

Image

Социалните медиатори на Съвет на жените бежанки в България ежедневно работят с търсещите закрила и с хората, получили бежански или хуманитарен статут и установили се у нас.