"Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в райнно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците"

-

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ)

Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София, въвличащи жените в дейности като месене и разговори на различни теми, както и групови срещи за предоставяне на информация и социално консултиране. Децата, прекарваха времето, докато техните майки са включени в групова работа, в дейности с аниматор, а по-големите деца, на възраст над 10 години, участват в групи за месене със специално разработени за тях на теми.