"Подпомагане процеса на първоначална адаптация и превенция от попадане в рискови ситуации, трафик на деца и техните родители, търсещи закрила, чрез предоставяне на пакет социални услуги и придружаване"

-

Финансираща организация: Хенкел България

Дейности: Проектът предостави социално консултиране и придружаване до медицински заведения на търсещи закрила лица, в това число непридружени непълнолетни, настанени в районно-приемателен център на ДАБ в кв. „Военна рампа“.