"Медицинска помощ за деца бежанци и търсещи закрила в София"

-

Финансираща организация: Благотворителната фондация на Международен женски клуб – София

Дейности: Услуги, свързани със придружаване, превод, контакт с лекари, закупуване на лекарства и проследяване на случаите;

  • Организиране и осигуряване на достъп до медицинска помощ за деца и младежи от семейства на бежанци и търсещи закрила, което е основен фактор за оцеляването и интеграцията на новопризнатите бежанци и търсещи закрила в град София;
  • Организиране и закупуване на лекарства и последващи грижи за деца и младежи на възраст до 18 години;
  • Развиване и разширяване на услугите и подкрепата, предоставяни от СЖББ.