СЖББ проведе четвъртото по ред обучение за специалисти, работещи с бежанци и търсещи закрила

Публикувано от admin на Вт., 06/08/2017 - 02:52

Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на общи регионални практики за психо-социална подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие основано на полов признак и/или други видове насилие“, (01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.), финансиран от International Rescue Committee (IRC), „Съвет на жените бежанки в България” организира обучениe, предназначенo за специалисти, работещи с бежанци и търсещи закрила.

Обучението на тема „Водене на случай и формиране на мултидисциплинарни екипи в контекста на хуманитарната работа с бежанци и търсещи закрила. Идентифициране на подходящи ресурси и услуги. се състоя на 29 и 30 май 2017 г. в град София.

В него участваха експерти от Дирекция „Социална дейност и адаптация“ на Държавна агенция за бежанците, социални работници от Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане, експерти на Международна организация по миграция, Националната комисия за борба с трафика на хора, Съвет на жените бежанки в България, Звено "Майка и бебе" – всички те специалисти, чиято работа е свързана със случаи, касаещи бежанци и търсещи закрила, включително деца. Водещи, както и на предходните три обучения, бяха са Мариета Гечева – координатор „Хуманитарна дейност” на СЖББ, Мимоза Димитрова – директор на Център за подпомагане на хора, преживели насилие АСЕТ и Радостина Белчева – експерт „Програми и проекти” и заместник-председател на СЖББ.

Обучението беше максимално практически ориентирано, за да бъде от полза в ежедневната работа на специалистите. Бяха обсъдени мултидисциплинарната работа и нейните особености, целите, обхвата, участниците и трудностите при работа с мултидисциплинарни екипи, спецификите при идентифициране на релевантните специалисти в контекста на хуманитарната работа с бежанци и търсещи закрила, план за работа и трудности при воденето на случаи, като всички разгледани теми бяха подкрепени с практическа работа по различни казуси.

През месец юни предстои петото последно обучение по проекта, което ще бъде фокусирано върху социалното включване и интеграция на уязвимите групи.