СЖББ проведе обучение на тема „Превенция на синдрома на професионално прегаряне и предоставяне на супервизия за експерти, работещи директно с бежанци и търсещи закрила”

Публикувано от admin на Вт., 05/04/2017 - 16:25

На 27 и 28 април 2017 г. Сдружение „Съвет на жените бежанки в България” (СЖББ) организира поредното двудневно обучение в рамките на проекта „Създаване на общи регионални практики за психо-социална подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие, основано на полов признак и/или други видове насилие”. Проектът е с продължителност 6 месеца – от 1 януари до 30 юни 2017 година, финансира се от International Rescue Committee (IRC).

 

  Водещи тренинга бяха Мимоза Димитрова – директор на Център за подпомагане на хора, преживели насилие АСЕТ, Мариета Гечева – координатор „Хуманитарна дейност” на СЖББ, Радостина Белчева – експерт „Програми и проекти” и заместник-председател на СЖББ. Този път във фокуса на обучението бяха синдромът на професионалното прегаряне и супервизията. Форумът събра 20 социални работници, социални медиатори, психолози, преводачи и други специалисти, работещи директно с бежанци и/или търсещи закрила в районно-приемателните центрове. Сред тях имаше служители на Държавната агенция за бежанците, на Български червен кръст и на Съвета на жените бежанки в България.

 

Те обсъдиха контекстуалната рамка и ролята на супервизията, необходимостта от професионална подкрепа и видовете супервизия, необходимите условия, за да бъде супервизията ефективна, разбирането за „професионално прегаряне”, причините за пораждането и симптоматиката му, разпознаване на стресови и конфликтни ситуации, управление на стреса, видовете професионална подкрепа за превенция и справянето с професионалното прегаряне. В обучението бяха включени и редица практически задачи – представяне и разглеждане на конкретни казуси и провеждане на супервизия.

Целта на обучението по проекта е повишаване на капацитета на специалистите и организациите на местно ниво за ефективен отговор на нуждите от превенция и закрила на жертвите на насилие чрез подобряване на качеството на предоставяните услуги и специализирано обучение.